Hizmetlerimiz

İleri Deprem Mühendisliği Analiz Yöntemleri’nin kullanımı (Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz – Nonlinear Time History Analysis; Doğrusal Olmayan İtme Analizi – Pushover Analysis vb.)
Avrupa (Eurocode) ve Amerikan (ASCE, IBC, FEMA vb.) şartnameleri ile uyumluluk
Alternatifli güçlendirme önerileri
İleri Deprem Mühendisliği Teknolojilerinin kullanımı (Sismik İzolasyon – Seismic Isolation; Sismik Sönümleyiciler – Seismic Dampers; Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar – Buckling Restraint Braces BRB vb. )
Kentsel dönüşüme yönelik Riskli Bina Tespit çalışmaları
Beton ve donatı örnekleme yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda malzeme testlerinin yapılması ve zemin etüd çalışmaları
Sismik Tehlike Analizleri
Tarihi Yapıların Deprem Risk Analizleri
OBS-TDMSK poster

Posted in Hizmetler, Projeler and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .