Hizmet ve Uzmanlık Alanlarımız

OBS’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede sunduğu İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği hizmetleri aşağıda sıralanmaktadır.

Deprem Yalıtımı (Sismik İzolasyon)

Enerji Sönümleme Sistemleri (Damperler)

Deprem Performansı Değerlendirme Hizmetleri

Güçlendirme Projelendirme Hizmetleri

Performansa Dayalı Tasarım

Yapısal Olmayan Elemanların (Mimari, Elektrik, Mekanik) Deprem Koruması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri

Deprem Tehlike Analizleri

Tarihi ve Yığma Yapıların Deprem Güvenliği ve Güçlendirilmesi Hizmetleri

Kurumlara Yönelik Deprem Mühendisliği Eğitimleri (YADEM)

Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi (SeismoSoft)

ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ PROJELERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ REFERANSLARIMIZ I.K. İLETİŞİM

© 2018 OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.