Hakkımızda

OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti., İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği alanlarında çözümler sağlama hedefi ile 2013 yılında kurulmuştur. Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşayan ve sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır.

Firmamız bu gerçeğin bilinciyle, deprem güvenliği yüksek yapıların tasarlanması ve mevcut yapı stokunun depreme güvenli hale getirilmesi için faaliyet göstermektedir. Deprem sonrası oluşacak olası maddi ve manevi kayıpların önüne geçmeyi amaçlayan OBS, Deprem Mühendisliği ve Yapı Mühendisliği konularında mühendislik, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzman bir kadroya sahip olan OBS, bu alanlardaki son gelişmeleri aralıksız takip etmektedir. OBS tarafından sağlanan mühendislik hizmetleri kapsamında, günü gününe takip edilen son teknolojik gelişmeler ile yıllar içinde edinilen bilgi birikimi ve tecrübe harmanlanarak, söz konusu mühendislik probleminin çözümü en uygun şekilde sunulmaktadır. Bugüne kadar güvenli, ekonomik ve yenilikçi çözümler üreterek, uzmanlık gerektiren birçok mühendislik projesini başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunan OBS, Türkiye’de Deprem Mühendisliği alanında uzmanlık sahibi, en yetkin firmalardan biridir.

OBS, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Deprem İzolasyon Derneği ve Deprem Güçlendirme Derneği kurumsal üyesi olarak, deprem mühendisliği konularında farkındalığı arttırmak ve deprem güvenliği teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu derneklerde aktif rol üstlenmektedir. Firmamız, dünya çapında hizmet veren deneyimli bir kadro ve bağımsız danışmanlar ile faaliyetlerine İstanbul Kadıköy’de bulunan ofisinde devam etmektedir.

Biz Kimiz

Bahadır Şadan

Bahadır Şadan, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği lisans, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Deprem Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 yılında Milano Politeknik Üniversitesi’nden (Politecnico di Milano) Yapı Deprem Mühendisi doktora derecelerini almıştır.

2002-2013 yılları arasında yurtiçinde ve İtalya’da farklı yapı mühendisliği proje firmalarında çalıştıktan sonra 2013 yılında OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.’yi kurmuştur.

Başlıca çalışma alanları, deprem yalıtımlı binaların tasarımı, deprem mühendisliği teknolojilerinin kullanımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile tarihi yapılardır.

2013 yılından günümüze kadar Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulunda yer alıp, 2015-2017 yılları arasında Deprem İzolasyon Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaparak, deprem izolasyon sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşması ve doğru olarak uygulanması amacıyla birçok seminer ve eğitimler düzenlemiştir.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği ve Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Milli Komitesi üyesidir. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde, konu ile ilgili tecrübesi ve yetkinliği ile aktif rol oynamıştır.

Uludağ Üniversitesi’nde ve MEF Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak “Deprem Yalıtımlı Binaların Tasarımı” ve “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı” derslerini vermektedir.

Bunun yanında, Yapı ve Deprem Mühendisliği Araştırma ve Eğitim Merkezi (YADEM) kurucu ortağı ve eğitmenlerindendir.

© 2018 OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.