Hakkımızda

OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti., İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği alanlarında çözümler sağlama hedefi ile 2013 yılında kurulmuştur. Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşayan ve sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır.

Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzman bir kadroya sahip olan OBS, bu alanlardaki son gelişmeleri aralıksız takip etmektedir. OBS tarafından sağlanan mühendislik hizmetleri kapsamında, günü gününe takip edilen son teknolojik gelişmeler ile yıllar içinde edinilen bilgi birikimi ve tecrübe harmanlanarak, söz konusu mühendislik probleminin çözümü en uygun şekilde sunulmaktadır. Bugüne kadar güvenli, ekonomik ve yenilikçi çözümler üreterek, uzmanlık gerektiren birçok mühendislik projesini başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunan OBS, Türkiye’de Deprem Mühendisliği alanında uzmanlık sahibi, en yetkin firmalardan biridir.

OBS, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Deprem İzolasyon Derneği ve Deprem Güçlendirme Derneği kurumsal üyesi olarak, deprem mühendisliği konularında farkındalığı arttırmak ve deprem güvenliği teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bu derneklerde aktif rol üstlenmektedir. Firmamız, dünya çapında hizmet veren deneyimli bir kadro ve bağımsız danışmanlar ile faaliyetlerine İstanbul Kadıköy’de bulunan ofisinde devam etmektedir.

Bahadır Şadan

Bahadır Şadan, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği lisans, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Deprem Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 yılında Milano Politeknik Üniversitesi’nden (Politecnico di Milano) Yapı Deprem Mühendisi doktora derecelerini almıştır. 2002-2013 yılları arasında yurtiçinde ve İtalya’da farklı yapı mühendisliği proje firmalarında çalıştıktan sonra 2013 yılında OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.’yi kurmuştur. Başlıca çalışma alanları, deprem yalıtımlı binaların tasarımı, deprem mühendisliği teknolojilerinin kullanımı, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile tarihi yapılardır. 

Deprem Güçlendirme Derneği kurucu üyelerinden olup, Deprem İzolasyon Derneği, Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi ve Anti-Seismic Systems International Society (ASSISi) yönetim kurulu üyesidir. 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde, konu ile ilgili tecrübesi ve yetkinliği ile aktif rol oynamıştır. 2019 yılından itibaren, OBS’deki profesyonel çalışmalarıyla eş zamanlı olarak MEF Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Hizmet ve Uzmanlık Alanlarımız

OBS’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede sunduğu İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği hizmetleri aşağıda sıralanmaktadır.

Performansa Dayalı Tasarım ve Analiz

 • Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (Nonlinear Time History Analysis)
 • Tek ve Çok Modlu İtme Analizleri (Single and Multi Mode Pushover Analysis)
 • Deprem Tehlike ve Risk Analizleri
 • İnşaat Aşamaları Analizi (Staged Construction Analysis)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Hesapları
 • Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

Deprem Yalıtımı
Enerji Sönümleme

 • Deprem İzolatörleri (sismik izolatör) tasarım ve danışmanlık hizmetleri
 • Deprem yalıtımlı (sismik izolasyonlu) bina tasarımı ve güçlendirme
 • Enerji Sönümleyiciler (Damper) kullanarak bina tasarımı ve güçlendirme

Deprem Performansı Değerlendirme Güçlendirme

 • Mevcut bina durum tespiti (deprem güvenliği tahkikleri)
 • Bina güçlendirme projeleri
 • Riskli bina tespiti
 • Tarihi ve yığma yapıların değerlendirmesi ve güçlendirmesi (rölöve, restorasyon)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Tahkikleri

Statik Proje Hizmetleri

 • Betonarme bina tasarımı
 • Çelik bina tasarımı
 • Sanayi ve endüstri tesisleri tasarımı
 • Prefabrik bina tasarımı
 • Ahşap bina tasarımı

Yazılım ve Ar-Ge

 • Araştırma Geliştirme Projeleri
 • Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi
 • SeismoSoft Ürünleri Satış ve Destek (SeismoStruct, SeismoBuild, SeismoSpect, SeismoMatch, SeismoSignal)

Danışmanlık, Tasarım Gözetimi ve Eğitim

 • Deprem Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Tasarım Gözetimi (Peer Review)
 • Deprem İzolasyonu Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumlara ve Kişilere Özel Deprem Mühendisliği Eğitimleri

REFERANSLARIMIZ