Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi

20 Nisan 2015 Pazartesi günü İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde, Şantiye Mühendislerine Yönelik Seminerler kapsamında, Dr. Bahadır ŞADAN tarafından “Betonarme ve Yığma Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesinde İleri Teknolojiler” konulu seminer verilmiştir. Bu seminer çerçevesinde zayıf zeminlere oturan yapıların akıllı mini kazık sistemleri ile temel takviyesi, bina sakinleri dışarı çıkartılmadan ve bina işlevselliği yitirilmeden gerçekleştirilen takviyeler, sismik izolatör/sönümleyici cihazlar ile yapıların deprem performansının artırılması, temel seviyesinde farklı oturmalar yapmış binaların şakülüne getirilmesi gibi konular uygulama örnekleri ile anlatılmıştır.

Bahadır Şadan “Betonarme ve Yığma Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesinde İleri Teknolojiler” sunumu

Seminerde paylaşılan konu başlıkları şu şekildedir:
1. Sismik İzolasyon & Enerji Sönümleme – (Sismik İzolatörler & Damperler)
2. Enerji Sönümleyici Çelik Kafes Kuleler
3. Sürme Zemin Kazık Sistemleri
4. Bina Kaldırma & Sismik İyileştirme Teknolojisi
5. Sismik İzolasyon ile Güçlendirme Örneği (Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi)