İLERİ
YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞi

çÖZÜMLERİ

Vizyonumuz

OBS Proje Mühendislik çözümler sağlama hedefi ile 2013 yılında kurulmuştur. Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşayan ve sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır. Biz bu gerçeğin bilinciyle, deprem güvenliği yüksek yapıların tasarlanması ve mevcut yapı stokunun depreme güvenli hale getirilmesi için faaliyet göstermekteyiz. Deprem sonrası oluşacak olası maddi ve manevi kayıpların önüne geçmeyi amaçlıyoruz

Hizmetlerimiz

OBS’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş bir yelpazede sunduğu İleri Yapı ve Deprem Mühendisliği Hizmetleri ve Çözümleri

Deprem Yalıtımı ve Enerji Sönümleme

 • Deprem İzolatörleri (sismik izolatör) tasarım ve danışmanlık hizmetleri
 • Deprem yalıtımlı (sismik izolasyonlu) bina tasarımı ve güçlendirme
 • Enerji Sönümleyiciler (Damper) kullanarak bina tasarımı ve güçlendirme

Deprem Performansı Değerlendirme ve Güçlendirme

 • Mevcut bina durum tespiti (deprem güvenliği tahkikleri)
 • Bina güçlendirme projeleri
 • Riskli bina tespiti
 • Tarihi ve yığma yapıların değerlendirmesi ve güçlendirmesi (rölöve, restorasyon)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Tahkikleri

Statik Proje Hizmetleri

 • Betonarme bina tasarımı
 • Çelik bina tasarımı
 • Sanayi ve endüstri tesisleri tasarımı
 • Prefabrik bina tasarımı
 • Ahşap bina tasarımı

Performansa Dayalı Tasarım ve Analiz

 • Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (Nonlinear Time History Analysis)
 • Tek ve Çok Modlu İtme Analizleri (Single and Multi Mode Pushover Analysis)
 • Deprem Tehlike ve Risk Analizleri
 • İnşaat Aşamaları Analizi (Staged Construction Analysis)
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Elektrik Mekanik Mimari Sistemler) Sismik Koruma Hesapları
 • Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

Danışmanlık, Tasarım Gözetimi ve Eğitim

 • Deprem Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Tasarım Gözetimi (Peer Review)
 • Deprem İzolasyonu Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumlara ve Kişilere Özel Deprem Mühendisliği Eğitimleri

Yazılım ve Ar-Ge

 • Araştırma Geliştirme Projeleri
 • Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi
 • SeismoSoft Ürünleri Satış ve Destek (SeismoStruct, SeismoBuild, SeismoSpect, SeismoMatch, SeismoSignal)

Referanslarımız

Haberler:

Ülkemizin Nüfusunun %70’i deprem bölgesinde yaşıyor. Sanayisinin ise %90’ı deprem riski altında olan ülkemiz maalesef her gün deprem gerçeğiyle iç içe yaşamaktadır. Deprem sonrası oluşabilecek maddi manevi kayıpların önüne geçmek en büyük amacımız.

Dr. Bahadır Şadan